محصولات برگزیده شرکت نهال: (تولید کننده لوازم مصرفی فیزیوتراپی و کاردرمانی)

مشاهده همه
93,000 تومان1,049,000 تومان
تومان850,000 تومان
تومان2,440,000 تومان

رولر

رولر فیزیو تراپی
285,000 تومان3,135,000 تومان
780,000 تومان900,000 تومان
550,000 تومان1,200,000 تومان
380,000 تومان1,380,000 تومان
مشاهده همه
11,000 تومان27,000 تومان
10,000 تومان14,500 تومان
14,500 تومان20,500 تومان

کیف بیمار(بدون زیپ)

کد 1005 بدون زیپ دسته زنبیلی
4,500 تومان
3,500 تومان7,500 تومان
93,000 تومان1,049,000 تومان
7,500 تومان9,000 تومان
3,700 تومان43,000 تومان
تومان2,440,000 تومان

کیف بیمار(زیپدار)

کد 1001 زیپدار دسته موزی
7,500 تومان
تومان40,000 تومان

لامپ مادون قرمزفیزیوتراپی

شما می توانید از تجهیزات لامپ مادون قرمز یا حرارتی با رعایت نکات ایمنی برای موارد زیر استفاده کنید :
تومان980,000 تومان
610,000 تومان1,080,000 تومان
مشاهده همه

ویتکاف

نهال , تولید کننده برتر لوازم مصرفی فیزیوتراپی درکشور
تومان1,390,000 تومان
تومان880,000 تومان
930,000 تومان1,000,000 تومان
70,000 تومان485,000 تومان

رولر

رولر فیزیو تراپی
285,000 تومان3,135,000 تومان

دستکش همی پلژی

دستکش همی پلژی
تومان210,000 تومان
35,000 تومان41,000 تومان
90,000 تومان200,000 تومان

استپ

* نهال , تولید کننده برتر لوازم مصرفی فیزیوتراپی درکشور *
45,000 تومان240,000 تومان
390,000 تومان770,000 تومان
62,000 تومان77,000 تومان
مشاهده همه

شرکت نهال تولید و فروش تجهیزات و ملزومات فیزیوتراپی و کار درمانی