پد اسپانیایی (6)

پد آلمانی (6)

پد چینی (6)

پد وکیوم (2)

محصولات طب سوزنی

انواع سوزن TONY (2)

انواع سوزن HUANQIU (3)

انواع سوزن EACU (4)

انواع دستگاه الکترو اکوپانکچر SDZ (3)

انواع ملحفه و روبالشتی (4)

انواع لامپ آی آر (3)

انواع ژل اولتراسونیک (4)

انواع استرپ (8)

متعلقات فریم (17)

تجهیزات تمرین درمانی (35)

انواع حوله و هات پک (16)

انواع الکترود و رابر (6)

انواع اسلینگ (8)

هوم پلی (7)

مجموعه چوب کوتاهی (5)

انواع کنزیوتیپ (2)

انواع دست ورز قابل تنظیم (2)

انواع آیس پک (3)