محصولات برگزیده شرکت نهال: (تولید کننده لوازم مصرفی فیزیوتراپی و کاردرمانی)

مشاهده همه
9,500 تومان21,500 تومان
135,000 تومان670,000 تومان
85,000 تومان913,000 تومان
165,000 تومان1,824,000 تومان

رولر

رولر فیزیو تراپی
220,000 تومان2,780,000 تومان
8,000 تومان27,000 تومان
4,000 تومان6,500 تومان
مشاهده همه
9,500 تومان21,500 تومان
7,000 تومان11,500 تومان
تومان16,500 تومان
2,700 تومان5,200 تومان
4,500 تومان7,000 تومان
85,000 تومان913,000 تومان

کیف بیمار(زیپدار)

کد 1001 زیپدار دسته موزی
6,500 تومان
3,300 تومان15,000 تومان

کیف بیمار(بدون زیپ)

کد 1005 بدون زیپ دسته زنبیلی
4,000 تومان
165,000 تومان1,824,000 تومان

لامپ مادون قرمز فیزیوتراپی

شما می توانید از تجهیزات لامپ مادون قرمز یا حرارتی با رعایت نکات ایمنی برای موارد زیر استفاده کنید :
420,000 تومان980,000 تومان
150,000 تومان300,000 تومان
680,000 تومان1,130,000 تومان
مشاهده همه
25,000 تومان50,000 تومان
135,000 تومان670,000 تومان
245,000 تومان350,000 تومان
مشاهده همه

ویتکاف

نهال , تولید کننده برتر لوازم مصرفی فیزیوتراپی درکشور
88,000 تومان1,220,000 تومان
72,000 تومان678,000 تومان
60,000 تومان330,000 تومان

دستکش همی پلژی

دستکش همی پلژی
تومان210,000 تومان
67,000 تومان3,250,000 تومان
760,000 تومان830,000 تومان
30,000 تومان70,000 تومان

استپ

* نهال , تولید کننده برتر لوازم مصرفی فیزیوتراپی درکشور *
190,000 تومان260,000 تومان

رولر

رولر فیزیو تراپی
220,000 تومان2,780,000 تومان
20,000 تومان26,000 تومان
780,000 تومان900,000 تومان
مشاهده همه

شرکت نهال تولید و فروش تجهیزات و ملزومات فیزیوتراپی و کار درمانی