پکیج 1   شامل :   

 • دو جفت پد اسپانتکس اسپانیا  دورو پد              
 • کیف زیپدار
 • ملحفه 40 گرم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج


پکیج 2   شامل :   

 • دو جفت پد اسپانتکس اسپانیا   دورو پد             
 • کیف بدون زیپ
 • ملحفه 40 گرم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج2


پکیج 3   شامل :

 • دو جفت پد اسپانتکس اسپانیا   یکروچرم                       
 • کیف زیپدار
 • ملحفه 40 گرم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج3


پکیج 4   شامل :   

 • دو جفت پد اسپانتکس اسپانیا   یکروچرم                       
 • کیف بدون زیپ
 • ملحفه 40 گرم  

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج4


پکیج 5   شامل :   

 • دو جفت پد آلمانی دورو پد               
 • کیف زیپدار
 • ملحفه 40 گرم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج5


پکیج 6   شامل :   

 • دو جفت پد آلمانی دورو پد
 • کیف بدون زیپ
 • ملحفه 40 گرم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج6


پکیج 7   شامل :   

 • دو جفت پد آلمانی یکرو چرم
 • کیف زیپدار
 • ملحفه 40 گرم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج7


پکیج 8   شامل :   

 • دو جفت پد آلمانی یکرو چرم
 • کیف بدون زیپ
 • ملحفه 40 گرم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج8


پکیج 9   شامل :   

 • دو جفت پد چینی دورو پد
 • کیف زیپدار
 • ملحفه 40 گرم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج9


پکیج 10 شامل :   

 • دو جفت پد چینی دورو پد
 • کیف بدون زیپ
 • ملحفه 40 گرم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج10


پکیج 11 شامل :   

 • دو جفت پد چینی یکرو چرم
 • کیف زیپدار
 • ملحفه 40 گرم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج11


پکیج 12 شامل :   

 • دو جفت پد چینی یکرو چرم
 • کیف بدون زیپ
 • ملحفه 40 گرم

کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پکیج12

 انتخاب ملحفه30 گرم 1,500 تومان از قیمت پکیج کم میکند و انتخاب ملحفه 50 گرم 1,000 تومان به قیمت پکیج اضافه میکند
  و انتخاب ملحفه 60 گرم 3,000  تومان به قیمت پکیج اضافه میکند
   بسته بندی کاملا بهداشتی در کارتن های محکم جهت ارسال به شهرستان رنگ بندی کیفها در 17 رنگ متنوع میباشد
   چاپ با کیفیت و طراحی لوگو رایگان  ( ارسال طرح جهت تایید و اظهار نظر مشتری ) رنگ بندی ملحفه ها در 6  رنگ سفید ، آبی کاربنی ، آبی روشن ، سبز و صورتی و زرد
   هر پکیج بصورت وکیوم شده داخل سلفون ابعاد ملحفه ها 2 متر در 80 سانت میباشد
   تغییر محتویات پکیج بنا به درخواست مشتری قیمت پکیج ها به تومان میباشد