محصولات برگزیده شرکت نهال: (تولید کننده لوازم مصرفی فیزیوتراپی و کاردرمانی)

مشاهده همه
93,000 تومان1,049,000 تومان
تومان710,000 تومان
تومان1,995,000 تومان

رولر

رولر فیزیو تراپی
222,000 تومان2,781,000 تومان
780,000 تومان900,000 تومان
550,000 تومان1,200,000 تومان
380,000 تومان1,380,000 تومان
مشاهده همه
10,000 تومان23,000 تومان
9,500 تومان13,000 تومان
تومان18,800 تومان

کیف بیمار(بدون زیپ)

کد 1005 بدون زیپ دسته زنبیلی
4,500 تومان
3,000 تومان7,200 تومان
93,000 تومان1,049,000 تومان
7,000 تومان8,000 تومان
3,500 تومان42,000 تومان
تومان1,995,000 تومان

کیف بیمار(زیپدار)

کد 1001 زیپدار دسته موزی
6,500 تومان
تومان40,000 تومان

لامپ مادون قرمزفیزیوتراپی

شما می توانید از تجهیزات لامپ مادون قرمز یا حرارتی با رعایت نکات ایمنی برای موارد زیر استفاده کنید :
400,000 تومان980,000 تومان
610,000 تومان1,080,000 تومان
مشاهده همه

ویتکاف

نهال , تولید کننده برتر لوازم مصرفی فیزیوتراپی درکشور
88,000 تومان1,228,000 تومان
تومان750,000 تومان
770,000 تومان860,000 تومان
65,000 تومان403,000 تومان

رولر

رولر فیزیو تراپی
222,000 تومان2,781,000 تومان

دستکش همی پلژی

دستکش همی پلژی
تومان210,000 تومان

استپ

* نهال , تولید کننده برتر لوازم مصرفی فیزیوتراپی درکشور *
190,000 تومان240,000 تومان
28,000 تومان33,000 تومان
88,000 تومان200,000 تومان
62,000 تومان77,000 تومان
350,000 تومان650,000 تومان
مشاهده همه

شرکت نهال تولید و فروش تجهیزات و ملزومات فیزیوتراپی و کار درمانی