محصولات برگزیده شرکت نهال: (تولید کننده لوازم مصرفی فیزیوتراپی و کاردرمانی)

8,000 تومان19,000 تومان
85,000 تومان865,000 تومان
140,000 تومان1,570,000 تومان

رولر

رولر فیزیو تراپی
180,000 تومان2,300,000 تومان
مشاهده همه
8,000 تومان19,000 تومان
7,000 تومان10,500 تومان
10,000 تومان14,500 تومان
85,000 تومان865,000 تومان
2,000 تومان5,000 تومان

کیف بیمار(زیپدار)

کد 1001 زیپدار دسته موزی
5,000 تومان
4,500 تومان6,500 تومان
140,000 تومان1,570,000 تومان
2,800 تومان15,000 تومان

لامپ مادون قرمز فیزیوتراپی

شما می توانید از تجهیزات لامپ مادون قرمز یا حرارتی با رعایت نکات ایمنی برای موارد زیر استفاده کنید :
315,000 تومان590,000 تومان
150,000 تومان250,000 تومان
640,000 تومان1,080,000 تومان
مشاهده همه
25,000 تومان40,000 تومان
90,000 تومان150,000 تومان
200,000 تومان290,000 تومان
مشاهده همه

ویتکاف

نهال , تولید کننده برتر لوازم مصرفی فیزیوتراپی درکشور
75,000 تومان1,125,000 تومان
60,000 تومان550,000 تومان
51,000 تومان330,000 تومان

دستکش همی پلژی

دستکش همی پلژی
55,000 تومان192,000 تومان
61,000 تومان3,000,000 تومان
650,000 تومان710,000 تومان

استپ

* نهال , تولید کننده برتر لوازم مصرفی فیزیوتراپی درکشور *
195,000 تومان215,000 تومان

رولر

رولر فیزیو تراپی
180,000 تومان2,300,000 تومان
20,000 تومان26,000 تومان
460,000 تومان510,000 تومان
595,000 تومان695,000 تومان
مشاهده همه

شرکت نهال تولید و فروش تجهیزات و ملزومات فیزیوتراپی و کار درمانی