محصولات برگزیده شرکت نهال: (تولید کننده لوازم مصرفی فیزیوتراپی و کاردرمانی)

7,500 تومان17,000 تومان
85,000 تومان865,000 تومان
115,000 تومان1,280,000 تومان

رولر

رولر فیزیو تراپی
200,000 تومان2,052,000 تومان
مشاهده همه
7,000 تومان10,500 تومان
7,500 تومان17,000 تومان
10,000 تومان14,500 تومان
2,000 تومان4,500 تومان
85,000 تومان865,000 تومان

کیف بیمار(زیپدار)

کد 1001 زیپدار دسته موزی
5,000 تومان
115,000 تومان1,280,000 تومان
2,800 تومان15,000 تومان

لامپ مادون قرمز فیزیوتراپی

شما می توانید از تجهیزات لامپ مادون قرمز یا حرارتی با رعایت نکات ایمنی برای موارد زیر استفاده کنید :
315,000 تومان590,000 تومان
150,000 تومان250,000 تومان
580,000 تومان1,030,000 تومان
4,500 تومان6,500 تومان
مشاهده همه
25,000 تومان38,000 تومان
90,000 تومان150,000 تومان
200,000 تومان290,000 تومان
مشاهده همه

ویتکاف

نهال , تولید کننده برتر لوازم مصرفی فیزیوتراپی درکشور
66,000 تومان895,000 تومان
55,000 تومان470,000 تومان
40,000 تومان267,000 تومان
52,000 تومان2,400,000 تومان

دستکش همی پلژی

دستکش همی پلژی
55,000 تومان192,000 تومان
560,000 تومان610,000 تومان

استپ

* نهال , تولید کننده برتر لوازم مصرفی فیزیوتراپی درکشور *
195,000 تومان215,000 تومان
30,000 تومان70,000 تومان

رولر

رولر فیزیو تراپی
200,000 تومان2,052,000 تومان
18,000 تومان25,000 تومان
545,000 تومان645,000 تومان
مشاهده همه

شرکت نهال تولید و فروش تجهیزات و ملزومات فیزیوتراپی و کار درمانی